November 22, 2022

Poseidon

Projekti mbi të cilin tashmë kemi filluar të punojmë dhe i cili pritet të përfundojë në vitin 2025, është projekti ...
November 2, 2022

Projektet e përfunduara

Nga viti 1996 deri në vitin 2002, kemi ndërtuar 250 njësi banesore, në kompleksin tek Kombinati i Peshkut, në Vlorë. ...
November 2, 2022

Projektet në zhvillim e sipër

Sot përveç projekteve tona të zhvilluara në të kaluarën, për të cilat ofrojmë mirëmbajtje të rregullt, jemi të angazhuar në ...