SERVICES

Çka mund të ofrojmë për ju

Shërbimet tona

Ndërtim infrastrukture

Nisur nga projektimi, deri tek zbatimi i tij, bashkëpunimi me neve në ndërtimin e infrastrukturës, është i duhuri. Me ekipe gjegjëse dhe me makineri të duhur për ndërtim infrasrukture, hapje kanalesh, gërmime, shtrirje materiali, e bartjeje, jemi të gatshëm të ofrojmë zgjidhje profesionale.

Na kontaktoni

Ndërtim rezidencial

Me ekipet tona të profesionalizuara, ndërtimi i rezidencës suaj, me neve, është shumë i lehtë dhe është zgjidhja e duhur. Jemi të dëshmuar me vite të tëra në ofrimin e shërbimeve të ndërtimit të rezidencave, me kushtet me të mira dhe të organizuar në mënyrë përfekte për një jetesë sa më të rehatshme.

Na kontaktoni

Ndërtim turistik

Për vite me radhë ofrojmë shërbimin e ndërtimit të hoteleve, resorteve, e restoraneve, disa prej të cilave janë bërë dhe menaxhohen si veprimtari nga ekipet tona. Në ndërtimin turistik, përvoja na bënë që të njohim mirë zgjidhjet që duhet bërë, materialet që duhet përdorur, që si projekte, të jenë shembull dhe t’i rezistojnë kohës si në qëndrueshmëri, si në organizim të hapësirave.

Na kontaktoni

Nga përvoja, e dijmë fare mirë, se cilat janë kërkesat tuaja.

VELAA
VELAA